Home

DeZONNET: onderzoek naar haalbaarheid en kenmerken van het ZonneWarmteNet-concept

DeZONNET is een onderzoek van een consortium naar de haalbaarheid en de kenmerken van het ZonneWarmteNet-concept. Dit is een duurzame wijkoplossing voor nieuwbouw en bestaande bouw, waarmee zowel warmte als koeling kan worden geleverd. Het concept is aardgasvrij én gebruikt zeer weinig elektriciteit.

Een ZonneWarmteNet bestaat uit een cluster van woningen en gebouwen met elk een individuele water/water warmtepomp en zon-PVT panelen op het dak (dit zijn zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken).

Alle gebouwen zijn via een speciale afleverset aangesloten aan een lokaal zeer lage temperatuur (ZLT) warmtenet en een ondergrondse Warmte Koude Opslag (WKO).

In het tussenseizoen leveren de PVT panelen de bronwarmte aan de warmtepomp zolang de warmtepomp warmte vraagt; in de zomer is er vaak warmte over en deze warmte wordt via het warmtenet opgeslagen in de WKO in de bodem. In de winter, wanneer de PVT niet voldoende warmte levert voor de warmtepomp, wordt de opgeslagen warmte weer uit de bodem gehaald en via het warmtenet aan de woningen geleverd. Door deze combinatie heeft het systeem een hele hoge efficiëntie en dus weinig elektriciteitsvraag